Aa Herre Krist, deg til oss vend

    (Salme, 1904)

    Av Matias Skard

    Tone: O Herre Krist, dig til oss vend

    Aa Herre Krist, deg til oss vend,
    Og Heilag-anden din oss send;
    Kom styrk og hjelp oss miskunnsam,
    Og før paa sannings veg oss fram.

    Til lov og pris lat upp vaar munn,
    Til andagt bu vaar hjartegrunn;
    Gjev auka tru og rett forstand,
    So deg me betre kjenna kann!

    Alt til me syng med all Guds her:
    Du heilag, heilag, heilag er!
    Naar me di aasyn klaarleg maa
    I ævlegt ljos og sæla sjaa.

    Gud Fader, Son og Heilag-and'
    I underfulle einings band!
    Lov, takk og pris deg vera skal
    Igjenom ævelengdi all.

    Etter Vilhelm II.

     


    Frå Matias Skard: 100 Salmar. Gamle og nye. ("53 salmar" og "Ny samling salmar" saman). Kristiania: Forlagt af H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 1904. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad
     

      Matias Skard

      Matias Skard var omsetjar, folkehøgskulemann, lærarutdannar og den første skuledirektøren som nytta nynorsk i embetsføringa.

      Matias Skard
      Matias Skard
      Skard var fødd i Øyer 28. mai 1846 og døydde under eit ferieopphald på farsgarden 28. juli 1927. Han hadde tenkt å studere teologi, men fekk i staden eit vikariat i folkehøgskulen rett etter den førebuande «andre-eksamen» ved universitetet. Seinare studerte han mykje psykologi og pedagogikk, språk, litteratur og historie på eiga hand.
       
      Skard var folkehøgskulelærar i Nord-Trøndelag 1877–81. Skulen var skipa i Stjørdal av L.M. Bentsen i 1868, og i Skards periode heldt han til i Frosta (1877/79), i Grong (1879/80) og i Sparbu (1880/81). Eitt år før og i mange år etterpå var Skard ved Chr. Bruuns folkehøgskule Vonheim i Gausdal. Frå 1892 til 1901 underviste han ved lærarseminaret i Levanger, og deretter var han skuledirektør i Kristiansand til 1921.
       
      Med inspirasjon frå Grundtvig arbeidde Skard heile livet for klassiske, nasjonale og kristne verdiar. Han hadde eit lyst livssyn, som inspirerte elevane. Skard var ein føregangsmann i å setje verdslitteratur om til nynorsk, og i nemnda for det første nytestamentet på landsmål kjempa han for å få levande talemål inn i bibeltekstane.
       
       Frå Per Halse: "Mathias Skard", Allkunne.no, sist oppdatert 22.3.2017 [lesedato 8.2.2018] Utdraget er publisert med løyve frå det digitale leksikonet Allkunne, og i tråd med deira avtale med forfattaren. Les heile artikkelen her.