Grunnlova på bokmål og nynorsk
Rådsordførar Mona Hellesnes i Nynorsk kultursentrumFoto: Ivar Aasen-tunet, Anders Aanes

Grunnlova på bokmål og nynorsk

Brev frå Nynorsk kultursentrum til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Stortinget.

Etter drøfting i rådsmøtet 22. april 2010 tok Nynorsk kultursentrum i brev 29. april 2010 til orde for at Grunnlova burde liggje føre i jamstilte versjonar på moderne nynorsk og bokmål.
Rådet drøfta saka på ny 7. april 2014 og vil oppmode Stortinget til å vedta Grunnlova på nynorsk og bokmål i tråd med framlegga frå Graver-utvalet.

Last ned og les heile brevet her.