Allkunne
Foto: Utsnitt frå Allkunne.no

Allkunne

Det tok til som eit fellestiltak mellom Nynorsk kultursentrum og Det Norske Samlaget. Ideen om eit leksikon på nynorsk blei lausleg drøfta på eit første møte i februar 1999 med den faste konklusjonen at det må bli digitalt. Stortinget løyvde dei første driftsmidlane i statsbudsjettet for 2007, og med prosjektet 1001 tekstar blei mottoet flest mogleg tekstar for midlar ein ikkje visste kor lenge ein ville ha.

Ikkje visste ein kva namnet skulle vere, heller. Redaksjonen bala med saka på møte etter møte, til Randulf Rønningen sa: Det skal ikkje heite Allkunne, då? Det skulle det. Linja frå Norsk Allkunnebok (1948–1966) hadde vore der heile tida, berre ikkje den mest opplagde. Inspirert av den kinesiske OL-talmagien 08.08.2008 skipa dei to partane dotterselskapet Allkunne AS 20.08.2008. Allkunne.no opna 20. oktober 2009 med arrangement fem stader i landet og blei 1. august 2016 ei ordinær driftsavdeling i Nynorsk kultursentrum.

 

Då eg som 16-åring forelska meg i litteraturen for alvor, og med litteraturen meiner eg Tarjei Vesaas, var det einaste verktyet eg kunne ty til for å betre min kunnskap, eittbindsleksikonet til far min, utgitt på Aschehoug og nyinnkjøpt på sal. Ikkje eit vondt ord om verken leksikonet eller Aschehoug, eller min fars bibliotek for den del, men det står ikkje særleg utfyllande om Tarjei Vesaas der. Tjuefire fattige linjer er han tildelt, og dei er ikkje eingong på nynorsk. Her måtte det diktast.

Aina Basso ved opninga av Allkunne.no i Oslo 20.10.2009 (utdrag)

 

 

Allkunne
allkunne tabell.jpg

 

På tiårsagen 20.8.2018 hadde Allkunne publisert 25 143 artiklar: 27 prosent om realfag, 24 prosent om samfunn og politikk, 23 prosent om språk og litteratur.