Koalisjon

er frå det (sein)latinske ordet coalitio, ...

(substantiv hankjønn)
er frå det (sein)latinske ordet coalitio, som tyder 'samanveksing'. Fransk og engelsk har hatt det sidan 1600-talet, og då i tydinga 'samanvokster' (av ulike delar eller stoff). I norsk er ordet berre nytta i ei seinare tyding, nemleg '(politisk) samband eller samarbeid'.