Kopphorn

var ein vanleg lækjarreiskap før...

(substantiv inkjekjønn)
var ein vanleg lækjarreiskap før, nytta til blodreinsking. Ein saga av den spisse enden av eit kuhorn, opna det i båe endane, trykte den største opninga mot huda, og saug ut luft gjennom den minste opninga. Etter ei stund tok ein hol på huda same staden, så blodet fekk koma ut.