Lutt

kjem av arabisk 'ud, eigentleg 'materialet tre', men ...

(substantiv hankjønn)
kjem av arabisk 'ud, eigentleg 'materialet tre', men òg "instrument av tre". I bunden form blir det al-'ud, og slik vart det innlånt i provensalsk i mellomalderen (' står for ein strupelyd som ikkje finst i europeiske språk). Både ordet og instrumentet spreidde seg i Europa derifrå.