Orv

tyder 'ljåskaft', òg kalla ljåorv. Det finst både ...

(substantiv inkjekjønn)
tyder 'ljåskaft', òg kalla ljåorv. Det finst både langorv og stuttorv. Desse nemningane er òg brukte om heile ljåen, og er då gjerne hankjønn. Ordet orvhendt 'keivhendt' kjem derimot av norrønt orvendr, som anten tyder "feilvend", eller kjem av orv(h)ond 'venstre hand'.