Ordbøker og skrivereglar

Ordbøker

Rettskriving og ordbøker
Nyttig språkhjelp frå Språkrådet.

Nynorskordboka 
Søk i siste utgåve av Nynorskordboka.

Norsk Ordbok
Norsk Ordbok 2014 sin nettstad.

Nynorske fagordbøker og fagordlister
Oversyn utarbeidd av Terje Aarset publisert på Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa sin nettstad.  

Nettordliste for dataspråk
Norske nemningar på engelske dataord utarbeidd av Språkrådet.

LEXIN - ordbøker for innvandrarar
Ordbøkene er utvikla av Utdanningsdirektoratet, AKSIS, "særskilt for innvandrarar med lita eller inga røynsle i bruk av ordbøker eller andre språklege hjelpemiddel."

 

Skrivereglar

Lov og rett
Informasjon frå Språkrådet om lover og regelverk som fastset bruk av norsk språk.

Revisjon av nynorskrettskrivinga
Språkrådet har sett ned ei nemnd som skal kome med framlegg om ny rettskriving for nynorsk.

Språk i staten
Frå Språkrådet