Sidemålsdebatten 2012

Her finn du eit oversyn over innlegg, kommentarar og artiklar i debatten om sidemålet i norskfaget våren 2012.

Debatten om sidemål i norskfaget blei utøyst av eit brev sendt frå Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet 19. januar i år.
 
Brevet er eit svar på eit oppdragsbrev frå Kunnskapsdepartementet, som mellom anna går ut på at ein skal lage nye rammeverk og læreplanar for norskfaget. Ein bed særleg om forenkling i språkopplæringa.
 
I brevet frå Utdanningsdirektoratet går det fram at ei mogleg endring for å gjere norskfaget enklare, er å styrkje opplæringa i hovudmål ved å senke krava i sidemål.
 
Kjernen i striden er altså ønsket om å fjerne sidemålskarakteren. For svært mange elevar er sidemål det same som nynorsk, og mange fryktar at å fjerne karakteren vil skiple den grunnleggjande jamstillinga mellom dei to målformene i norsk.
 
 
 
Siste
 
 
Lærer bort at nynorsk er kult NRK Østfold 6.3.2012
 
1700 nye medlemer i Mållaget Framtida.no 6.3.2012
 
 
 
 

 
Fanga i bokmålsburet Inga Nesheim på Studvest.no 1.2.2012
 
Problemet er mangel på realisme Jan H. Landro på BT.no 3.2.2012
 
Tid for endring av norskfaget? Vidar Høviskeland, LNK.no
 
Vilje til endring? Cecilie Mileman i Dagsavisen.no 1.2.2012
 
Ein angrande målmann Emil Andre Erstad på TV2.no 31.1.2012
 
 
Målfest Marita Liabø i Dagsavisen.no 31.1.2012
 
 
Kjærleikens sørgereise Hilde Sandvik, BT.no
 
Press mot nynorsk Leiar, Jærbladet 27.1.2012
 
 
Lettbeint om sidemål Sunnmørsposten 25.1.2012
 
Sidemålsbom Vårt Land 25.1.2012
 
Opp fra skyttergravene Leiar, Aftenposten.no 25.1.2012
 
Ein språkleg kapitulasjon Leiar, BT.no 25.12012
 
 
 
 
Kristin Halvorsen som den nye Kristin Clemet Endre Brunstad i bloggen Purisme 24.1.2012
 
Er bokmålet rota til alt ondt? Øystein Vangsnes i Forskning.no 24.1.2012
 
Forslag til endringar i norskfaget Utdanningsdirektoratet 19.1.2012
 
 
 
(Sist oppdatert 9.3.2012)